log in

Aktualności

Zagłosuj na K. Zalewskiego i J. Kostrzebę

Wyróżniony Zagłosuj na K. Zalewskiego i J. Kostrzebę

W tym roku, już po raz 61, Kurier Szczeciński organizuje plebiscyt na 10 najlepszych sportowców i trzech trenerów województwa zachodniopomorskiego w roku 2014. Pretenduje 21 zawodników i 7 szkoleniowców. Po raz pierwszy w historii wśród nominowanych znalazło się dwóch przedstawicieli UKS Barnim Goleniów. Do tytułu najlepszego zawodnika pretenduje Krystian Zalewski a o tytuł najlepszego trenera walczy Jacek Kostrzeba.
Chcąc oddać głos na Krystiana Zalewskiego należy wysłać sms-a pod nr 72601 o treści PS.17
Głosując na Jacka Kostrzebę należy wysłać sms-a pod nr 72601 o treści PS.35

Czytelnicy Kuriera głosować mogą również poprzez wypełnienie kuponów konkursowych zamieszczanych w każdym wydaniu gazety. Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera”. Nie będą uznawane za ważne kupony błędnie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów. W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów należy pomijać. Kupony należy nadsyłać do 28 listopada pod adresem: Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego).

Głosować można do dnia 30 listopada br. Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 22 grudnia br.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy aby zechcieli oddać swój głos na naszego zawodnika i jego trenera.

Log in or create an account