log in

Aktualności

Zawiadomienie o Regatach o Puchar Ziemi Goleniowskiej - IV Mistrzostwa UKS Barnim Goleniów w klasie Optimist gr. A ,B oraz Laser 4.7

Wyróżniony Zawiadomienie o Regatach o Puchar Ziemi Goleniowskiej - IV Mistrzostwa UKS Barnim Goleniów w klasie Optimist gr. A ,B oraz Laser 4.7

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w dniach 24-25.09.2016r. na terenie Mariny Lubczyna, ul. Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna. Akwen regat: jezioro Dąbie.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy Barnim Goleniów, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

3. PRZEPISY

Regaty rozgrywane będą zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013-2016 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO i PSKL.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist (grupy A i B) oraz klasy Laser 4.7, posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
Wpisowe do regat wynosi: 40,00 PLN od osoby.

5. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich),
- licencja sportowa zawodnika PZŻ,
- ubezpieczenie OC, na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu,
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy),
- potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO lub PSKL.
Zgłoszenia ostateczne w miejscu regat należy dokonać w Biurze Regat w Marinie Lubczyna w dniu 24 września 2016r. w godzinach 08.00-09.30.

6. PROGRAM REGAT

Sobota 24.09.2016r.
08.00-09.30 rejestracja zgłoszeń
10.30 odprawa zawodników i trenerów
11.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu.
po wyścigach przewidziany Grill dla uczestników regat

Niedziela 25.09.2016r.
10.55 sygnał ostrzeżenia do kolejnych wyścigów
16.00 zakończenie regat

7. INSTRUKCJA ŻEGŁUGI

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

9. SYSTEM PUNKTACJI

Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, edycji 2013-2016.

Planuje się rozegranie minimum 6 wyścigów w grupie A i B klasy Optimist oraz Laser 4.7.
Regaty będą ważne po rozegraniu 3 wyścigów. Po 4 wyścigach jeden (najgorszy) rezultat zostanie odrzucony.

10. NAGRODY

Lista nagród zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE

Marina Lubczyna, ul. Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna, tel.: 534 250 305
Hotel JF Duet, ul. Maszewska 19, 72-100 Goleniów, tel.: 91 464 75 99
Villa Park Hotel, Al. Wojska Polskiego 101, 72-100 Goleniów tel.: 609 540 320 Hostel przy Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym Fala, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów tel.: 91 418 90 01

15. OSOBY KONTAKTOWE

Michał Zera tel.: 693 134 838
Agnieszka Jasińska tel: 604 515 661

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY, SPONSORZY i PATRONI

regaty sponsorzy

Log in or create an account